Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,ORKA’’ w Lubartowie rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2010 roku. Początkowo klub prowadził zajęcia na pływalni miejskiej w Lubartowie w dwóch 15 osobowych grupach dziecięcych. Ponieważ zajęcia cieszyły się dużą popularnością, klub rozszerzył swoją działalność. Od 2012 r. w zajęciach uczestniczyło już niemal 300 dzieci i młodzieży, w tym osoby niepełnosprawne. MUKS ,,ORKA’’ współpracuje ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami z naszego miasta i regionu. Ponadto od 2018 roku prowadzimy zajęcia na pływalni w Wólce Rokickiej.

Zajęcia przez nas prowadzone mają na celu przede wszystkim upowszechnienie różnorodnej aktywności fizycznej, zwiększenie bezpieczeństwa podczas przebywania dzieci w wodzie i wszechstronny rozwój fizyczny, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wad postawy i otyłości.

Co udało mam się osiągnąć ?

Nasz Klub jako pierwszy w historii miasta w 2012 r zorganizował Nocny Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Miasta, w którym udział wzięło przeszło 113 osób, a przepłynięty wspólnie dystans liczył 153 km. Rok później udało się pobić rekord o ponad 100 km, 135 osób przepłynęło łącznie 268 km.

W 2013 realizowaliśmy zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,,Nauka pływania i zajęcia ruchowe w wodzie. Szkolenie zawodników w dyscyplinie pływania”. W projekcie udział wzięło 140 dzieci.

W 2016 klub zrealizował projekt MSiT ,,Umiem Pływać’’ w ramach powszechnej nauki pływania dla uczniów z Gminy Lubartów

W 2017 zrealizowaliśmy projekt pt.,,Klub” , który miał na celu upowszechnianie aktywności fizycznej i nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania.