Wpłaty prosimy dokonywać pod poniższym adresem:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

nr konta: 03 8707 0006 0006 5038 2000 0001

tytułem: Orka i np. wrzesień